Andersson Mirakel i Finnmarken

”Andersson Mirakel i Finnmarken”

När jag arbetade med föreställningen om Anna-Stina Knas var hennes son Adolfs anteckningar och dagböcker min huvudkälla. En källa som djupt fascinerar. Den gav Adolfs son Dan Andersson inspiration till skrivande. Adolf skriver här om sitt eget liv, händelser i familjen, sina innersta tankar, funderingar och tvivel men också om allt som hände runtomkring honom. Här lärde jag känna min familj bakåt direkt genom hans penna och inte genom andra uttolkare som alla vill ha sitt perspektiv eller t.o.m. ger sig rätten att fantisera och tolka. Jag lärde också känna skogsfinnarnas liv och traditioner som han kände dem. Där magi och trollkonster hörde till vardagen. Han antecknade allt han såg och hörde. Han upplevde själv att denna läkekonst var högst verksam samtidigt som han var intresserad av vetenskap och också starkt troende och av allt detta skapade han sin egen världsbild. Min fascination har nu blivit föreställningen Andersson, mirakel i finnmarken. Här följer vi honom genom livet, tillsammans med Livet Nords magiska toner från sin femsträngade fiol.

Aktuella föreställningar
4,5 april kl 19.00 Lilla Kvartersteatern, Örebro
3 maj 18.00 Torsby teaterförening, Oleby Folkets hus
Turné v36 och 46

 

Länk till Scenkonstportalen:

https://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/12876

Andersson Mirakel i Finnmarken