Om berättande

Om berättande

Muntligt berättande är ett bildspråk, en magi, ett märkligt möte mellan berättare och publik, mellan dig och mig.

Improvisation och anpassning till lyssnaren, med stark närvaro, där du som lyssnare skapar din egna inre bilder, din berättelse.

Läs mer om berättande:
www.berattarnatet.se
www.berattarverkstan.se
www.storytelling.se